logo1
Đường Đi / Liên Lạc
 


Đường đi từ Orlando, Florida:

Đi đường FL-91 N/Florida's Turnpike N theo hướng Ocala (có thu phí 1 khúc) khoảng 30 dặm.
Rẽ vào US-27/FL-19 (EXIT 285) hướng Leesburg/Tavares khoảng 1 dặm.
Nhập vào (merge onto) US Highway 27 N/FL-25 hướng Leesburg và đi khoảng 6,36 dặm.
Trung tâm sẽ nằm ở phía bên trái, sau Palm Way.
*Lưu ý: Nếu chạy quá Plantation Blvd, bạn đã đi quá khoảng cách 0.2 dặm.Văn Phòng

24821 US Hwy 27
Leesburg, Florida 34748
United States
Phone: (352)-533-8495
Alt. Phone: (510) 637-9632
Email: dainiemxutv@gmail.comLiên Lạc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính,làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng,
được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

Honor to the Blessed One, the Exalted One, the fully Enlightened One.