logo1
Cúng Dường


Tài vật cúng dường cho Thiền Viện sẽ hỗ trợ vào các dự án xây dựng Đại Niệm Xứ Thiền Viện như: công trình xây cất khu công viên Bốn Thánh Địa (Bốn Chỗ Động Tâm); chỉnh trang các khu tăng xá, ni xá và trú xá của thiền sinh, cùng các chương trình bảo trì toàn thể khuôn viên thiền viện (chi phí điện nước, bảo quản cơ sở vật chất....)

Tịnh tài cúng dường có thể gửi đến Thiền Viện bằng chi phiếu (check), ngân phiếu (money order), hoặc Zelle:

Chi Phiếu (Check), Ngân Phiếu (Money order):
Đề tên:  VABA (Đại Niệm Xứ Thiền Viện)
Gửi đến địa chỉ:  
Đại Niệm Xứ Thiền Viện (VABA)
24821 US Hwy 27, Leesburg, Florida 34748
USA

Zelle:
Địa chỉ Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Xin lưu ý: Vui lòng ghi rõ các chi tiết: tên người cúng dường, số tịnh tài cúng dường, gửi bằng cách nào, gửi ngày nào, mục đích cúng dường (điện, nước, thực phẩm, xây cất, hoặc cúng dường Tam Bảo....), xin hồi hướng công đức này cho ai. Chúng tôi sẽ xin hồi báo ngay khi nhận được cúng dường của quý vị.

Cầu mong pháp thí trong sạch này sẽ mang đến nhiều phước báu cho quý vị được sức khỏe, thịnh vượng, hạnh phúc, và nhất là gặp nhiều thuận duyên trên đường tu tập Giải Thoát theo Giáo Pháp của Đức Phật.

Tải Phiếu Cúng Dường


DNXTV Amazon Wishlist

Xin vui lòng để tên và thông tin liên lạc ở "send as gift" để chúng tôi ghi nhận khoản đóng góp.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính,làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng,
được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

Honor to the Blessed One, the Exalted One, the fully Enlightened One.